จองตั๋วรถทัวร์ – ลิกไนท์ทัวร์

ลิกไนท์ทัวร์เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แล้ว

 

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางกับ บริษัทลิกไนท์ทัวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ได้ที่กล่องเมนูการจองตั่วด้านบนเลยครับ

เส้นทางผู้ให้บริการของลิกไนท์ทัวร์

ลิกไนท์ทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

ผู้ให้บริการ เส้นทาง
ลิกไนท์ทัวร์9912กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ
983 VIP32,24กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ
983 (เที่ยวเย็น)กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ
983 (เที่ยวเช้า)กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ
950กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ
836 กลับกระบี่-โคราช
836 กลับกระบี่-โคราช (อ่าวลึก)
99กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา
61ตาขุน-เขาต่อ-ทับปุด-ทับคริสต์-พังงา
9912ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม - กระบี่
99พังงา - กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)
61พังงา - กรุงเทพ
983สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
983สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่
983แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก - กระบี่
950แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่
983แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
836โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

เส้นทางยอดนิยมของลิกไนท์ทัวร์

กระบี่ – กรุงเทพ

พังงา – กรุงเทพ

จะเห็นได้ว่าลิกไนท์ทัวร์ให้บริการเดินรถมากมายหลากหลายเส้นทาง ซึ่งส่วนใหญ่จะครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ อีกทั้งยังมีรถให้บริการหลายหลายแบบทั้ง ป.1 ป.2 VIP เป็นต้น
ที่อยู่ของบริษัทลิกไนท์ทัวร์
84/4 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วิธีการจองตั๋วลิกไนท์ทัวร์: จองได้ที่กล่องเมนูด้านบนเลยครับ