Tag Archives: แก้ปัญหาเมารถ

อาการเมารถ วิธีแก้ปัญหา และการรักษา

 

วิธีแก้ปัญหาเวลาเมารถ

1.ทานยาแก้เมารถ หากไม่มียาแก้เมารถก็…

2.ทานของมีรถเปรี้ยว

3.มองไปที่ไกลๆ หลีกเลี่ยงการมองที่ใกล้ๆ

4.ดมยาดม

วิธีการเตรียมตัวก่อนการเดินทางเพื่อป้องกันการเมารถ

1.ดื่มน้ำเยอะๆ

2.พักผ่อนให้เพียงพอ

3.ใช้พลาสเตอร์แปะสะดือ(อันนี้มีคนแนะนำมา มีคนเคยใช้ และได้ผล ใครมีโอกาสก็ลองดูนะครับ)

 

 

Please like & share: