จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์::กรุงเทพฯ-เชียงราย

 

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์::กรุงเทพฯ-เชียงราย

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางโดยรถทัวร์เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงราย หรือ เชียงราย-กรุงเทพฯ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเรา รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัทสายเส้นทางระยะทางระยะเวลา
โชครุ่งทวีทัวร์909กรุงเทพฯ – เชียงราย800 กม. 9 ชม.
909เชียงราย – กรุงเทพฯ800 กม. 9 ชม.
สยามเฟิสท์ทัวร์90กรุงเทพฯ – เชียงราย844 กม. 11.30 ชม.
909กรุงเทพฯ – เชียงราย(ข)801 กม. 11 ชม.
สมบัติทัวร์90กรุงเทพฯ-เชียงราย844 กม. 11.30 ชม.
909กรุงเทพฯ-เชียงราย(ข)801 กม. 11 ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *