จองตั๋วรถทัวร์::กรุงเทพ-กระบี่

 

จองตั๋วรถทัวร์::กรุงเทพ-กระบี่

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางโดยรถทัวร์เส้นทาง กรุงเทพ-กระบี่ หรือ กระบี่-กรุงเทพ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัทสายเส้นทางระยะทางระยะเวลา
ลิกไนท์ทัวร์9912กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ
983(เทศกาล ป2)กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-กรุงเทพ
983 (เที่ยวเย็น)กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ814 กม.11 ชม.
983 (เที่ยวเช้า)กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ12 ชม.
983 VIP32,24กระบี่-อ่าวลึก-พระแสง-บ้านส้อง-กรุงเทพ814 กม.11 ชม.
950 (983วิ่งแทน)กระบี่-เหนือคลอง-ชัยบุรี-กรุงเทพ11 ชม.
950กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ11 ชม.
950(ป.2)เทศกาลกระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ
9912 (เทศกาล)กรุงเทพ ทุ่งใหญ่
9912-983กรุงเทพ นาสาร ทุ่งใหญ่ กระบี่
983ใช้รถกรุงเทพ-บางสวรรค์-อ่าวลึก
983(เทศกาล ป2)กรุงเทพ-อ่าวลึก
983 (แบบ32ที่นั่ง)กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่814 กม.11 ชม.
983(เทศกาล)กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่
983 V24กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่
983-20.40กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่814 กม.11 ชม.
611กรุงเทพ-อ่าวลึก-พังงา
950(ป.2)เทศกาลกรุงเทพ-เขาพนม-กระบี่
555กรุงเทพ-เหนือคลอง-กระบี่
983กรุงเทพฯ-กระบี่(เข้าตลาดนาสาร)814 กม.11.00 ชม.
983กรุงเทพฯ-อ่าวลึก-กระบี่814 กม.11.00 ชม.
983(รถเที่ยวเช้า)กรุงเทพฯ-กระบี่814 กม.11 ชม.
950กรุงเทพฯ-กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง)814 กม.11 ชม.
950กรุงเทพฯ-กระบี่ (ม.2)814 กม.11 ชม.
9912กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่814 กม.11 ชม.
983กรุงเทพฯ-พระแสง-กระบี่814 กม.11 ชม.
983กรุงเทพฯ-พระแสง-กระบี่ (ม.2)814 กม.11 ชม.
983กรุงเทพฯ-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง790 กม.10 ชม.
950กรุงเทพฯ-กระบี่(สายพิเศษ)814 กม.11 ชม.
950 (เทศกาล)กรุงเทพฯ-เขาพนม-กระบี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *