จองตั๋วรถทัวร์::กรุงเทพ-กระบี่

 

จองตั๋วรถทัวร์::กรุงเทพ-กระบี่

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางโดยรถทัวร์เส้นทาง กรุงเทพ-กระบี่ หรือ กระบี่-กรุงเทพ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัท สาย เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
ลิกไนท์ทัวร์ 9912 กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ
983(เทศกาล ป2) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-กรุงเทพ
983 (เที่ยวเย็น) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ 814 กม. 11 ชม.
983 (เที่ยวเช้า) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ 12 ชม.
983 VIP32,24 กระบี่-อ่าวลึก-พระแสง-บ้านส้อง-กรุงเทพ 814 กม. 11 ชม.
950 (983วิ่งแทน) กระบี่-เหนือคลอง-ชัยบุรี-กรุงเทพ 11 ชม.
950 กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ 11 ชม.
950(ป.2)เทศกาล กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ
9912 (เทศกาล) กรุงเทพ ทุ่งใหญ่
9912-983 กรุงเทพ นาสาร ทุ่งใหญ่ กระบี่
983ใช้รถ กรุงเทพ-บางสวรรค์-อ่าวลึก
983(เทศกาล ป2) กรุงเทพ-อ่าวลึก
983 (แบบ32ที่นั่ง) กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ 814 กม. 11 ชม.
983(เทศกาล) กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่
983 V24 กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่
983-20.40 กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ 814 กม. 11 ชม.
611 กรุงเทพ-อ่าวลึก-พังงา
950(ป.2)เทศกาล กรุงเทพ-เขาพนม-กระบี่
555 กรุงเทพ-เหนือคลอง-กระบี่
983 กรุงเทพฯ-กระบี่(เข้าตลาดนาสาร) 814 กม. 11.00 ชม.
983 กรุงเทพฯ-อ่าวลึก-กระบี่ 814 กม. 11.00 ชม.
983(รถเที่ยวเช้า) กรุงเทพฯ-กระบี่ 814 กม. 11 ชม.
950 กรุงเทพฯ-กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง) 814 กม. 11 ชม.
950 กรุงเทพฯ-กระบี่ (ม.2) 814 กม. 11 ชม.
9912 กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่ 814 กม. 11 ชม.
983 กรุงเทพฯ-พระแสง-กระบี่ 814 กม. 11 ชม.
983 กรุงเทพฯ-พระแสง-กระบี่ (ม.2) 814 กม. 11 ชม.
983 กรุงเทพฯ-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง 790 กม. 10 ชม.
950 กรุงเทพฯ-กระบี่(สายพิเศษ) 814 กม. 11 ชม.
950 (เทศกาล) กรุงเทพฯ-เขาพนม-กระบี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *