คำถามที่พบบ่อย

 

คำถามที่พบบ่อย

1.ต้องไปขึ้นรถล่วงหน้านานเท่าไร
ต้องไปถึงจุดรับ-ส่งรถก่อนรถออก 30 นาที

2.ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนรถออกได้กี่วัน
ท่านสามารถจองตั๋วได้ล่วงหน้า 1-90 วัน (ถูกกำหนดโดยตรงจากบริษัทผู้ให้บริการรถ) และท่านสามารถจองตั๋วได้อย่างน้อย 1 วันก่อนรถออก

3.หากชำระเงินไม่ถูกต้อง จะทำอย่างไร
หากท่านทำการจอง แล้วชำระเงินไม่ถูกต้อง ให้ท่านดำเนินการดังนี้
– ใส่รหัสการจองผิด ใส่จำนวนเงินผิด ระบบจะยกเลิกรายการจองของท่าน ให้ท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร 02 269 6999 เพื่อทำการจองใหม่ หรือติดต่อขอรับเงินคืน
– หากท่านเลือกจองใหม่ โดยปกติแล้วการจองใหม่จะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากรายการจองใหม่มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินที่ชำระมาแล้ว ท่านต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม แต่ในทางกลับกัน หากการจองใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินที่ชำระมาแล้ว จะมีการโอนเงินส่วนต่างคืนให้แก่ท่าน และจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อการโอน 1 ครั้ง

4.จองตั๋วไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้หรือไม่
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้

5.การไปขึ้นรถ ต้องทำอย่างไร
การไปขึ้นรถ ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานการชำระเงินจากการจองตั๋ว ไปแสดงเพื่อรับบัตรโดยสารก่อนรถออกประมาณ 30 นาที ดังนี้
– สำหรับท่านที่ชำระเงินผ่านเคาเตอร์เซอวิสที่ 7-Eleven ในการไปขึ้นรถให้ท่านนำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงเพื่อรับบัตรโดยสาร
– สำหรับท่านที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ให้ท่านนำรหัสการจอง พร้อมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ไปแสดงเพื่อขอใช้บริการ

6.หากชำระเงินภายใน 24 ชม.ไม่ทันจะทำอย่างไร
หากชำระเงินไม่ทันในช่วงเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกการจองของท่าน หากท่านยังคงต้องการจองตั๋ว ท่านก็ต้องทำการจองใหม่

7.แล้วถ้าพลาดเที่ยวรถล่ะ จะทำยังไง
ถ้าพลาดเที่ยวรถ ท่านก็จะเสียสิทธิ์ในการใช้บริการตามปกติ ดังนั้นท่านควรจะตรวจสอบกำหนดการเดินทางของท่าน และไปที่จุดรับส่งรถตามเวลาที่กำหนดทุกครั้ง