จองตั๋วรถทัวร์ – ชนะภัยทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ – ชนะภัยทัวร์

ชนะภัยทัวร์เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แล้ว

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางกับบริษัทชนะภัยทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยชนะภัยทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

สายเส้นทางระยะทางระยะเวลา
4กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-เดชอุดม630 กม.9 ชม.
98กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-เดชอุดม-อุบลฯ680 กม.10 ชม.
931กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ-อุบลฯ(สายนอก)630 กม.9.30 ชม.
931กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)620 กม.9.30 ชม.
931กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-อุบลฯ (สายใน)630 กม.10 ชม.
931ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)640 กม.9.30 ชม.
931อุบลฯ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)620 กม.9.30 ชม.
931เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน)600 กม.9 ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *