จองตั๋วรถทัวร์ – ชนะภัยทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ – ชนะภัยทัวร์

ชนะภัยทัวร์เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แล้ว

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางกับบริษัทชนะภัยทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยชนะภัยทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

สาย เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
4 กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-เดชอุดม 630 กม. 9 ชม.
98 กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-เดชอุดม-อุบลฯ 680 กม. 10 ชม.
931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ-อุบลฯ(สายนอก) 630 กม. 9.30 ชม.
931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) 620 กม. 9.30 ชม.
931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-อุบลฯ (สายใน) 630 กม. 10 ชม.
931 ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) 640 กม. 9.30 ชม.
931 อุบลฯ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) 620 กม. 9.30 ชม.
931 เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) 600 กม. 9 ชม.