2 thoughts on “ติดต่อเรา

    1. กรณีกดจองแล้วเจอหน้าขาว Access Denied ให้ไปหน้าเมนูการจองอีกครั้ง แล้วกด refresh หน้าเมนูการจอง 1 ครั้ง แล้วทำการค้นหาเที่ยวรถอีกครั้งก็จะสามารถจองได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *