จองตั๋วรถทัวร์ – ทรัพย์ไพศาลทัวร์

 

จองตั๋วรถทัวร์ – ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แล้ว

 

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางกับบริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยทรัพย์ไพศาลทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

 

สายเส้นทางเดินรถทัวร์ของทรัพย์ไพศาลทัวร์ระยะทางระยะเวลา
62กรุงเทพฯ – ขนอม710 กม.9 ชม.
62ขนอม – กรุงเทพฯ710 กม.9 ชม.
984กรุงเทพฯ – ตรัง672 กม.10.15 ชม.
984กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล977 กม.12 ชม.
984ตรัง – กรุงเทพฯ672 กม.10.15 ชม.
984สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ977 กม.12 ชม.
988กรุงเทพฯ – สตูล977 กม.11.45 ชม.
988สตูล – กรุงเทพฯ977 กม.11.45 ชม.
989กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง839 กม.10 ชม.
989พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ839 กม.10 ชม.
993กรุงเทพฯ – สุราษฎร์645 กม.8 ชม.
998กรุงเทพฯ – ทุ่งสง755 กม.9 ชม.
998กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ 10.30 ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *