จองตั๋วรถทัวร์ที่นี่


กรณีกดค้นหาเที่ยวรถแล้วเจอหน้าขาว Access denied ให้กด refresh หน้าเมนูการจอง แล้วทำการค้นหาเที่ยวรถอีกครั้ง

จองตั๋วรถทัวร์ – ทรัพย์ไพศาลทัวร์

 

จองตั๋วรถทัวร์ – ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แล้ว

 

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางกับบริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยทรัพย์ไพศาลทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

 

สาย เส้นทางเดินรถทัวร์ของทรัพย์ไพศาลทัวร์ ระยะทาง ระยะเวลา
62 กรุงเทพฯ – ขนอม 710 กม. 9 ชม.
62 ขนอม – กรุงเทพฯ 710 กม. 9 ชม.
984 กรุงเทพฯ – ตรัง 672 กม. 10.15 ชม.
984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล 977 กม. 12 ชม.
984 ตรัง – กรุงเทพฯ 672 กม. 10.15 ชม.
984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ 977 กม. 12 ชม.
988 กรุงเทพฯ – สตูล 977 กม. 11.45 ชม.
988 สตูล – กรุงเทพฯ 977 กม. 11.45 ชม.
989 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง 839 กม. 10 ชม.
989 พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ 839 กม. 10 ชม.
993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ 645 กม. 8 ชม.
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง 755 กม. 9 ชม.
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่   10.30 ชม.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *