ประกาศสำหรับเทศกาลสงกรานต์ 2556 – สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

ประกาศสำหรับเทศกาลสงกรานต์ 2556 – สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ – สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

ตั้งแต่วันที่ 10 – 12 เมษายน 2556 เที่ยวรถขาออกจากกรุงเทพฯ ทุกเที่ยวเวลา รถทัวร์จะออกจาก สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ที่ซอยวิภาวดี 17
ที่เดียวเท่านั้น โดยรถจะไม่เข้าสถานีขนส่งหมอชิต 2 นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *