จองตั๋วรถทัวร์ – ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ – ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์แล้ว

 

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางกับบริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยปิยะรุ่งเรืองทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

สาย เส้นทางเดินรถของบริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ระยะทาง ระยะเวลา
973 กรุงเทพฯ – สงขลา 1,004 กม.  
982 กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่ 1,014 กม.  
986 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก 1,266 กม.  
986 กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก. 1,266 กม.  
987 กรุงเทพฯ – ยะลา 1,089 กม.  
987 กรุงเทพฯ – เบตง 1,180 กม.  
987 กรุงเทพฯ-ยะลา. 1,089 กม.  
987 กรุงเทพฯ-เบตง. 1,180 กม.  
989 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง   ระยะเวลา 12 ชม.
989 กรุงเทพฯ – พัทลุง-หาดใหญ่ 855 กม.  
992 กรุงเทพฯ – ด่านนอก 1,014 กม.  
992 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ 1,020 กม.  
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 954 กม.  
992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) 954 กม.  
9914 กรุงเทพฯ – นาทวี 980 กม.  
9917 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่) 1,400 กม. ระยะเวลา 16:30 ชม.
9917 กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก(สายใหม่). 1,400 กม.  
973(ป.2) กรุงเทพฯ – สงขลา 1,004 กม.  
982(ป.2) กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 1,014 กม.  
982(ป2) กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-หาดใหญ่    
992(ป.2) กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่    

 

หากสนใจจะจองตั๋วรถทัวร์กับบริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์แบบออนไลน์ ก็สามารถคลิกจองตั๋วได้จากกล่องเมนูด้านบนขวาของเว็บกันเลยครับ