จองตั๋วรถทัวร์ – ภูหลวงทัวร์

 

ภูหลวงทัวร์ เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์สำหรับไปกลับเส้นทาง  ขอนแก่น-เชียงใหม่ ทั้ง สายเก่าและสายใหม่ แล้วครับวันนี้

เส้นทางบริการของ ภูหลวงทัวร์

ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายเก่า) ไปและกลับ
ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่) ไปและกลับ

เคาน์เตอร์เช็คอิน

ออฟฟิศภูหลวงทัวร์ สถานีปรับอากาศใหม่ แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
ติดต่อ 043-471582
สถานีขนส่งเชียงใหม่
ติดต่อ 053-304316