จองตั๋วรถทัวร์ไปกลับเชียงใหม่

วันนี้ได้รวบรวมข้อมูล รถทัวร์ไปกลับเชียงใหม่ มาให้นะครับ โดยจะแยกข้อมูลเป็น 2 ประเภทคือ รถทัวร์ไปเชียงใหม่ และ รถทัวร์กลับจากเชียงใหม่ ดังนี้

1. รถทัวร์ไปเชียงใหม่ นั่นคือปลายทางคือจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ให้บริการ สาย และเส้นทางเดินรถดังต่อไปนี้

1.1 บางกอกบัสไลน์

ให้บริการเดินรถทัวร์ไปเชียงใหม่จากต้นทางคือจังหวัดกรุงเทพ ดังนี้

สาย 18 ———————————————————-เส้นทาง >>> กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M)
สาย 18 ———————————————————-เส้นทาง >>> กรุงเทพ-เชียงใหม่(V)
สาย 18 ———————————————————-เส้นทาง >>> กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) M
สาย 18 ———————————————————-เส้นทาง >>> กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) วิภา
สาย 18 ———————————————————-เส้นทาง >>> กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
สาย 18 ———————————————————-เส้นทาง >>> กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (VM)

1.2 บุษราคัมทัวร์

ให้บริการเดินรถทัวร์ไปเชียงใหม่จากต้นทางคือกทม ดังนี้

สาย (24)18 ———————————————————-เส้นทาง >>> กทม-เชียงใหม่
สาย (14)18 ———————————————————-เส้นทาง >>> กทม-เชียงใหม่(ท)

1.3 อีสานทัวร์

ให้บริการเดินรถทัวร์ไปเชียงใหม่จากต้นทางคือขอนแก่น และพิษณุโลก ดังนี้

สาย 175 ———————————————————-เส้นทาง >>> ขอนแก่น-เชียงใหม่ (VIP)
สาย 175 ———————————————————-เส้นทาง >>> ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1)
สาย 175 ———————————————————-เส้นทาง >>> ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.2)
สาย 633 ———————————————————-เส้นทาง >>> ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1)
สาย 633 ———————————————————-เส้นทาง >>> ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.2)
สาย 175 ———————————————————-เส้นทาง >>> ขอนแก่น-เชียงใหม่(ป.1)(05.00น.)
สาย 175 ———————————————————-เส้นทาง >>> พิษณุโลก-เชียงใหม่

1.4 นิววิริยะยานยนต์ทัวร์

ให้บริการเดินรถทัวร์ไปเชียงใหม่จากต้นทางคือกรุงเทพฯ ดังนี้

สาย 18 ———————————————————-เส้นทาง >>> กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

1.5 ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)

ให้บริการเดินรถทัวร์ไปเชียงใหม่จากต้นทางคือกรุงเทพฯ ดังนี้

สาย 18 ———————————————————-เส้นทาง >>> กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

1.6 อ.ศึกษาทัวร์

ให้บริการเดินรถทัวร์ไปเชียงใหม่จากหนองคาย ผ่านอุดรธานี ไปถึงปลายทางคือจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

สาย 636 ———————————————————-เส้นทาง >>> หนองคาย-อุดรธานี-เชียงใหม่

1.7 เพชรประเสริฐ

ให้บริการเดินรถทัวร์ไปเชียงใหม่จากต้นทางหลายจังหวัด ได้แก่ นครพนม  บึงกาฬ  ลำปาง  และอุบลราชธานี ดังนี้

สาย 876 ———————————————————-เส้นทาง >>> นครพนม – เชียงใหม่
สาย 876 ———————————————————-เส้นทาง >>> นครพนม – เชียงใหม่ (ด่วน)
สาย 876 ———————————————————-เส้นทาง >>> บึงกาฬ – เชียงใหม่
สาย 874 ———————————————————-เส้นทาง >>> ลำปาง – เชียงใหม่ (Express)
สาย 874 ———————————————————-เส้นทาง >>> อุบลราชธานี – เชียงใหม่
สาย 874 ———————————————————-เส้นทาง >>> อุบลราชธานี – เชียงใหม่
สาย 874 ———————————————————-เส้นทาง >>> อุบลราชธานี – เชียงใหม่
สาย 874 ———————————————————-เส้นทาง >>> อุบลราชธานี -เชียงใหม่(ด่วน)

1.8 ภูหลวงทัวร์

ให้บริการเดินรถทัวร์ไปเชียงใหม่จากต้นทางคือจังหวัดขอนแก่น  ทั้งสายใหม่ และสายเก่า ดังนี้

สาย 175 ———————————————————-เส้นทาง ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายเก่า)
สาย 633 ———————————————————-เส้นทาง ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)

1.9 เปรมประชาขนส่ง

ให้บริการเดินรถทัวร์ไปเชียงใหม่จากต้นทางหลายจังหวัด ได้แก่ ขุนยวม ปาย พร้าว แม่สะเรียง และแม่ฮ่องสอน ดังนี้

สาย 170 ———————————————————-เส้นทาง >>> ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
สาย 612 ———————————————————-เส้นทาง >>>ปาย-เชียงใหม่
สาย 2201 ———————————————————-เส้นทาง >>> พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่
สาย 170 ———————————————————-เส้นทาง >>> แม่สะเรียง-เชียงใหม่
สาย 170 ———————————————————-เส้นทาง >>> แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
สาย 612 ———————————————————-เส้นทาง >>> แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่

1.10 สยามเฟิสท์ทัวร์

ให้บริการเดินรถทัวร์ไปเชียงใหม่จากต้นทางคือจังหวัดกรุงเทพฯ ดังนี้

สาย 18 ———————————————————-เส้นทาง >>> กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

 

หากสนใจจะจองตั๋วรถทัวร์ไปเชียงใหม่ ก็สามารถจองได้เลยทันทีที่กล่องเมนูด้านบนขวาของเว็บไซต์นะครับ

 

2. รถทัวร์กลับจากเชียงใหม่ นั่นคือต้นทางคือจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ให้บริการ สาย และเส้นทางเดินรถจากจังหวัดเชียงใหม่ดังต่อไปนี้

 

2.1 บางกอกบัสไลน์

ให้บริการเดินรถทัวร์จากเชียงใหม่ไปจังหวัดกรุงเทพฯ ดังนี้

สาย 18 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

2.2 บุษราคัมทัวร์

ให้บริการเดินรถทัวร์จากเชียงใหม่ไปกทม ดังนี้

สาย 18 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-กทม

2.3 อีสานทัวร์

ให้บริการเดินรถทัวร์จากเชียงใหม่ไปหลายๆ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น และพิษณุโลก ดังนี้

สาย 175 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP)
สาย 175 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)
สาย 175 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)(05.00น.)
สาย 175 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.2)
สาย 633 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.1)
สาย 633 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.2)
สาย 633 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-พิษณุโลก (ป.2)

2.4 นิววิริยะยานยนต์ทัวร์

ให้บริการเดินรถทัวร์จากเชียงใหม่ไปจังหวัดกรุงเทพฯ ดังนี้

สาย 18 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

2.5 ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)

ให้บริการเดินรถทัวร์จากเชียงใหม่ไปจังหวัดกรุงเทพฯ ดังนี้

สาย 18 ———————————————————-เส้นทาง >>>  เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

2.6 อ.ศึกษาทัวร์

ให้บริการเดินรถทัวร์จากเชียงใหม่ไปจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ดังนี้

สาย 636 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-อุดรธานี-หนองคาย

2.7 เพชรประเสริฐ

ให้บริการเดินรถทัวร์จากเชียงใหม่ไปจังหวัดต่างๆ ได้แก่ นครพนม บึงกาฬ และอุบลราชธานี ดังนี้

สาย 876 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่ – นครพนม
สาย 876 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่ – นครพนม (ด่วน)
สาย 876 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่ – บึงกาฬ
สาย 874 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
สาย 874 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
สาย 874 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
สาย 874 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)

2.8 ภูหลวงทัวร์

ให้บริการเดินรถทัวร์จากเชียงใหม่ไปขอนแก่นทั้งสายเก่า และสายใหม่ ดังนี้

สาย 175 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายเก่า)
สาย 633 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)

2.9 เปรมประชาขนส่ง

ให้บริการเดินรถทัวร์จากเชียงใหม่ไปจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ปาย พร้าว แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และแม่ฮ่องสอน ดังนี้

สาย 612 ———————————————————-เส้นทาง >>>เชียงใหม่-ปาย
สาย 612 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
สาย 2201 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว
สาย 170 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-แม่สะเรียง
สาย 170 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม
สาย 170 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน
สาย 170 ———————————————————-เส้นทาง >>> เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย

หากสนใจจะจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางจากต้นทางซึ่งเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ก็สามารถจองตั๋วรถได้เลยทันทีที่กล่องเมนูด้านบนขวาของเว็บไซต์นะครับ