รถทัวร์ไปภูเก็ต

 

รถทัวร์ไปภูเก็ตมีให้บริการอยู่หลากหลายบริษัท แต่สำหรับบริษัทที่เปิดให้จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยนั้นมีแค่บางบริษัท
โดยตอนนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ไปภูเก็ตได้สำหรับผู้ให้บริการต่อไปนี้

 

###บัส เอ็กซ์เพลส###

บัส เอ็กซ์เพลส เปิดให้บริการ จองตั๋วรถทัวร์จากกรุงเทพไปภูเก็ต ทั้งสายใหม่และสายเก่าดังนี้

สาย 63 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (สายเก่า)
สาย 949 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (สายใหม่)
สาย 61 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (สายใหม่)

นอกจากนี้ยังให้บริการเดินรถทัวร์จากภูเก็ตไปกรุงเทพด้วย ดังนี้

สาย 63 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ (สายเก่า)
สาย 949 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ(สายใหม่)

###ภูเก็ตท่องเที่ยว###

ภูเก็ตท่องเที่ยวเปิดให้บริการ จองตั๋วรถทัวร์จากกรุงเทพไปภูเก็ต ดังนี้

สาย 949 กรุงเทพฯ (หมอชิต) – ภูเก็ต
สาย 949 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
สาย 63 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)

และยังให้บริการเดินรถทัวร์จากภูเก็ตไปกรุงเทพด้วยทั้งสายเก่าและสายใหม่ ดังนี้

สาย 63,995 (เก่า) ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
สาย 949,63,995 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)

###รุ่งกิจทัวร์###

รุ่งกิจทัวร์เปิดให้จองตั๋วรถทัวร์จากชุมพรไปภูเก็ต และจากระนองไปภูเก็ต ดังนี้

สาย 753 ชุมพร – ภูเก็ต
สาย 430 ระนอง – ภูเก็ต

นอกจากนี้ยังให้บริการรถทัวร์เที่ยวขากลับจากภูเก็ตไประนอง และภูเก็ตไปชุมพรอีกด้วย

สาย 430 ภูเก็ต – ระนอง
สาย 753 ภูเก็ต – ชุมพร

###สวัสดีทั่วไทย###

สวัสดีทั่วไทยให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ไปภูเก็ต ดังเส้นทางต่อไปนี้

777 พัทยา – ภูเก็ต

และให้บริการเที่ยวขากลับด้วย ดังนี้

สาย 777 ภูเก็ต – พัทยา

 

รถทัวร์ไปภูเก็ต มีผู้ใช้บริการกันอย่างล้นหลาม เนื่องด้วยภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไป อีกทั้งการเดินทางโดยรถทัวร์ก็ยังได้รับคาวมนิยมเนื่องด้วยราคา และช่องทางการเดินทางที่จำกัดแค่รถทัวร์ เครื่องบิน และรถยนต์ส่วนตัว เนื่องด้วยภูเก็ตไม่มีรถไฟให้บริการนั่นเอง

หากสนใจจองตั๋วรถทัวร์ไปภูเก็ตก็สามารถจองตั๋วได้ที่กล่องเมนูด้านบนขวาของเว็บไซต์กันเลยครับ