รถทัวร์ไปเชียงใหม่

รถทัวร์ไปเชียงใหม่

รถทัวร์ไปเชียงใหม่

ท่านสามารถ จองตั๋วรถทัวร์ไปเชียงใหม่ กับเราได้ โดยทางเราให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ไปเชียงใหม่ในหลากหลายเส้นทาง เช่น

กรุงเทพ – เชียงใหม่
เชียงใหม่ – กรุงเทพ
กรุงเทพ – เชียงใหม่ (VIP)
ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1)
ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.2)

เป็นต้น

เส้นทางเดินรถทัวร์ไปเชียงใหม่

ทางเรามีเส้นทางเดินรถทัวร์ไปเชียงใหม่ทั้งหมด ดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการ เส้นทาง  
บางกอกบัสไลน์18กรุงเทพ - เชียงใหม่ (M)
18กรุงเทพ - เชียงใหม่ (V)
18กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18.50(MV)
18กรุงเทพ-เชียงใหม่ VIP (M)
18กรุงเทพ-เชียงใหม่ VIP (V)
18กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) วิภา
18กรุงเทพ-เชียงใหม่*VM*สำรอง
18กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 06.00 (MV)
18กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ Super C. (V)
18กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ Super C. (VM)
18กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ VIP (MV)
18เชียงใหม่ - กรุงเทพ (S)
18เชียงใหม่ - กรุงเทพ ออกจาก20.00
18เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
18เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C.
บุษราคัมทัวร์(29)18กทม-เชียงใหม่
(32)18กทม-เชียงใหม่(ท)
18เชียงใหม่-กทม
18เชียงใหม่-กทม(ท)
อีสานทัวร์175ขอนแก่น-เชียงใหม่ (VIP)
175ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1)
175ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.2)
633ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1)
633ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.2)
175ขอนแก่น-เชียงใหม่(ป.1)(05.00น.)
175พิษณุโลก-เชียงใหม่
175เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP)
175เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)
175เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)(05.00น.)
175เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.2)
633เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.1)
633เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.2)
633เชียงใหม่-พิษณุโลก (ป.2)
175เชียงใหม่-พิษณุโลก(ป.2)
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์18กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
18เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)18กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
18เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
อ.ศึกษาทัวร์636หนองคาย-อุดรธานี-เชียงใหม่
636เชียงใหม่-อุดรธานี-หนองคาย
เพชรประเสริฐ876นครพนม - เชียงใหม่
876นครพนม - เชียงใหม่
876นครพนม - เชียงใหม่ (ด่วน)
876บึงกาฬ - เชียงใหม่
874พิษณุโลก-เชียงใหม่ (พิเศษ)
874มหาสารคาม - เชียงใหม่ (พิเศษ)
874หล่มสัก - เชียงใหม่ (พิเศษ)
876อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ)
874อุบลราชธานี - เชียงใหม่
874อุบลราชธานี - เชียงใหม่
874อุบลราชธานี - เชียงใหม่
874อุบลราชธานี -เชียงใหม่(ด่วน)
876เชียงใหม่ - นครพนม
876เชียงใหม่ - นครพนม
876เชียงใหม่ - นครพนม (ด่วน)
876เชียงใหม่ - บึงกาฬ
874เชียงใหม่ - พิษณุโลก(พิเศษ)
874เชียงใหม่ - มหาสารคาม(พิเศษ)
874เชียงใหม่ - หล่มสัก
876เชียงใหม่ - อุดรธานี
876เชียงใหม่ - อุดรธานี(พิเศษ)
874เชียงใหม่ - อุบลราชธานี
874เชียงใหม่ - อุบลราชธานี
874เชียงใหม่ - อุบลราชธานี
874เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน)
เพชรสุริยนทัวร์18กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
18เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
ภูหลวงทัวร์175ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายเก่า)
175เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายเก่า)
เปรมประชาขนส่ง5ขุนยวม - แม่สะเรียง - เชียงใหม่
170ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
612ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
612ปาย-เชียงใหม่
2201พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่
123พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่
1009เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ One Day Trip
3035เชียงใหม่ - แกรนแคนยอน
5เชียงใหม่ - แม่สะเรียง
1004เชียงใหม่-ดอยสุเทพ Half Day
1096เชียงใหม่-ปางช้าง Half Day
612เชียงใหม่-ปาย
1095เชียงใหม่-ปาย ONE DAY Trip
612เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า
612เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
2201เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว
123เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว
118เชียงใหม่-เชียงราย ONE DAY Trip
170เชียงใหม่-แม่สะเรียง
170เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม
170เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน
170เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย
5เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
170แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
5แม่สะเรียง - เชียงใหม่
170แม่สะเรียง-เชียงใหม่
612แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
5แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
ศศนันท์ ทรานสปอร์ต875กาญจนบุรี-เชียงใหม่
875กาญจนบุรี-เชียงใหม่ (VIP)
875กาญจนบุรี-เชียงใหม่ (ด่วนVIP)
875เชียงใหม่-กาญจนบุรี
875เชียงใหม่-กาญจนบุรี (VIP)
875เชียงใหม่-กาญจนบุรี (ด่วนVIP)
สยามเฟิสท์ทัวร์18กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

รายการบริษัทที่ให้บริการรถทัวร์ไปเชียงใหม่

  • บางกอกบัสไลน์
  • บุษราคัมทัวร์
  • อีสานทัวร์
  • นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
  • ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)
  • อ.ศึกษาทัวร์
  • เพชรประเสริฐ

ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ไปเชียงใหม่กับเราได้ง่ายๆ ผ่านเมนูการจองตั๋วด้านบนเลยครับ

เมื่อ จองตั๋วรถทัวร์ไปเชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระค่าตั๋วได้ที่ 7-11 หรือชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้เช่นกัน