รถทัวร์ กรุงเทพ หาดใหญ่

รถทัวร์ กรุงเทพ หาดใหญ่

รถทัวร์กรุงเทพ-หาดใหญ่

รถทัวร์กรุงเทพ -หาดใหญ่ มีผู้ให้บริการเดินรถอยู่หลากหลายบริษัท ได้แก่

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
สยามเดินรถ
ศรีสยามทัวร์
ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทางเดินรถหลัก

กรุงเทพ – หาดใหญ่
หาดใหญ่ – กรุงเทพ

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินรถใกล้เคียงอีกมากมาย ดูได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้

รายละเอียดเส้นทางรถทัวร์ กรุงเทพ หาดใหญ่

ผู้ให้บริการ เส้นทาง
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์992กรุงเทพฯ - ด่านนอก
992กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง - หาดใหญ่
9914กรุงเทพฯ - นาทวี
992กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์
987กรุงเทพฯ - ยะลา
973กรุงเทพฯ - สงขลา
973กรุงเทพฯ - สงขลา (สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
986กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก
9917กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก(สายใหม่)
992กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
982กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่)
982กรุงเทพฯ - หาดใหญ่(สายใหม่)
987กรุงเทพฯ - เบตง
982กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่
992ด่านนอก - กรุงเทพฯ
782ด่านนอก - นครราชสีมา
783ด่านนอก - ระยอง
782นครราชสีมา - ด่านนอก
9914นาทวี - กรุงเทพฯ
992ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพฯ
989พัทลุง - กรุงเทพฯ
987ยะลา - กรุงเทพฯ
783ระยอง - ด่านนอก
973สงขลา - กรุงเทพฯ
973สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า)
982สงขลา - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
973สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
9917สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ (สายใหม่)
982หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
982หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายเก่า)
992หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สายใหม่)
989หาดใหญ่ - พัทลุง - กรุงเทพฯ
987เบตง - กรุงเทพฯ
สยามเดินรถ9917กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ
9917กรุงเทพฯ - นราธิวาส
9914กรุงเทพฯ - นาทวี
9917กรุงเทพฯ - ปัตตานี
992กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์
987กรุงเทพฯ - ยะลา
987กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง
973กรุงเทพฯ - สงขลา
992กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
992กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก
982กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า)
982กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายใหม่)
992กรุงเทพฯ - หาดใหญ่(เข้าสงขลา)
992ด่านนอก - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
9917นราธิวาส - กรุงเทพฯ
9914นาทวี - กรุงเทพ
9917ปัตตานี - กรุงเทพฯ
992ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพฯ
987ยะลา - กรุงเทพฯ
973สงขลา - กรุงเทพฯ
973สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า)
973สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
982สงขาล-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
9917สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ
992หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
982หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายเก่า)
982หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายใหม่)
987เบตง - ยะลา - กรุงเทพฯ
ศรีสยามทัวร์9914กรุงเทพฯ - นาทวี
982กรุงเทพฯ - สงขลา - หาดใหญ่
973กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่า)
973กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
992กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
992กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก
992กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์
982กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่)
992ด่านนอก - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
9914นาทวี - กรุงเทพฯ
992ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
973สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า)
973สงขลา - กรุงเทพฯ (สายใหม่)
973สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
973สงขลา- กรุงเทพฯ
982สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
992หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
982หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายเก่า)
982หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายใหม่)
ศรีสุเทพทัวร์62กรุงเทพฯ - ขนอม
984กรุงเทพฯ - ตรัง
984กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล
998กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่
981กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช
981กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง
989กรุงเทพฯ - พัทลุง
988กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล
973กรุงเทพฯ - สงขลา
992กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
62ขนอม - กรุงเทพฯ
984ตรัง - กรุงเทพฯ
981นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ
981นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ (หมอชิต)
981นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ เช้า
981ปากพนัง - กรุงเทพฯ (หมอชิต)
989พัทลุง - กรุงเทพฯ
984สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ
988สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ
998เชียรใหญ่ - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจจะเดินทางด้วยรถทัวร์ในเส้นทาง กรุงเทพ – หาดใหญ่ หรือ หาดใหญ่ – กรุงเทพ สามารถจองตั๋วรถทัวร์กับเราได้บนกล่องเมนูด้านบนเลยครับ