จองตั๋วรถทัวร์ – รุ่งกิจทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ – รุ่งกิจทัวร์

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เพื่อเดินทางกับบริษัทรุ่งกิจทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยรุ่งกิจทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

สาย เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
430 ภูเก็ต – ระนอง 304 กม. 5.30 ชม.
430 ระนอง – ภูเก็ต 304 กม. 5.30 ชม.
753 ชุมพร – ภูเก็ต 430 กม. 7.30 ชม.
753 ภูเก็ต – ชุมพร 430 กม. 7.30 ชม.