จองตั๋วรถทัวร์ – ศรีตรังทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ – ศรีตรังทัวร์

 
ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เพื่อเดินทางกับบริษัทศรีตรังทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยศรีตรังทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

สาย เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
443 ภูเก็ต – หาดใหญ่ 465 กม. 7.30 ชม.
443 หาดใหญ่ – ภูเก็ต 465 กม. 7.30 ชม.
746 ภูเก็ต – สุไหงโกลก 766 กม. 12 ชม.
746 สุไหงโกลก – ภูเก็ต 766 กม. 12 ชม.