จองตั๋วรถทัวร์ – สยามเฟิสท์ทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ – สยามเฟิสท์ทัวร์

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เพื่อเดินทางกับบริษัทสยามเฟิสท์ทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยสยามเฟิสท์ทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

สาย เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 713 กม. 10 ชม.
90 กรุงเทพฯ – เชียงราย 844 กม. 11.30 ชม.
91 กรุงเทพฯ – ลำปาง 610 กม. 8.30 ชม.
909 กรุงเทพฯ – เชียงราย(ข) 801 กม. 11 ชม.
957 กรุงเทพฯ – แม่สาย 837 กม. 12 ชม.
962 กรุงเทพฯ – เชียงของ 875 กม. 12.30 ชม.