จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์::สายใต้

 

สำหรับท่านที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์สายใต้ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเราได้เลยง่ายๆ ในไม่กี่คลิก

แผนที่ภาคใต้

สำหรับเส้นทางสายใต้ ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีผู้โดยสารจำนวนมากนิยมเดินทางโดยรถทัวร์ โดยมีเส้นทางครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้

อีกทั้งยังมีบริษัทเดินรถที่ให้บริการหลายเจ้าด้วย ได้แก่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ นครศรีร่มเย็นทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว ทรัพย์ไพศาลทัวร์ และสุวรรณนทีขนส่ง

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทสายเส้นทางเดินรถทัวร์สายใต้ระยะทางระยะเวลา
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์992กรุงเทพฯ – ด่านนอก1,014 กม.
989กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง12 ชม.
992(ป.2)กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่
9914กรุงเทพฯ – นาทวี980 กม.
992กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์1,020 กม.
989กรุงเทพฯ – พัทลุง-หาดใหญ่855 กม.
987กรุงเทพฯ – ยะลา1,089 กม.
973กรุงเทพฯ – สงขลา1,004 กม.
973(ป.2)กรุงเทพฯ – สงขลา1,004 กม.
986กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก1,266 กม.
9917กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่)1,400 กม.16:30 ชม.
992กรุงเทพฯ – หาดใหญ่954 กม.
982(ป.2)กรุงเทพฯ – หาดใหญ่1,014 กม.
987กรุงเทพฯ – เบตง1,180 กม.
982กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่1,014 กม.
987กรุงเทพฯ-ยะลา.1,089 กม.
982(ป2)กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-หาดใหญ่
986กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก.1,266 กม.
9917กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก(สายใหม่).1,400 กม.
987กรุงเทพฯ-เบตง.1,180 กม.
992หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่)954 กม.
นครศรีร่มเย็นทัวร์ตรัง ป2กรุงเทพ-ตรัง
984กรุงเทพ-ตรัง
978กรุงเทพ-พัทลุง
999กรุงเทพ-ละงู-สตูล
992กรุงเทพ-สงขลา
988กรุงเทพ-หาดใหญ่
981 ป1กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช780 กม.10.30 ชม.
981 ป2 เทศกาลกรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
981กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง816 กม.11.00 ชม.
981กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
993กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี685 กม.8 ชม.
981กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
981 ป1. เทศกาลกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
981 ป1. เทศกาลกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง
981นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ830 กม.11 ชม.
981ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ860 กม.12 ชม.
ลิกไนท์ทัวร์9912กท ทุ่งใหญ่ กระบี่ (ม.2)
ตรัง ป1กท.-ตรัง
9912กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ
983(เทศกาล ป2)กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-กรุงเทพ
983 (เที่ยวเย็น)กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ814 กม.11 ชม.
983 (เที่ยวเช้า)กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ12 ชม.
983 VIP32,24กระบี่-อ่าวลึก-พระแสง-บ้านส้อง-กรุงเทพ814 กม.11 ชม.
950 (983วิ่งแทน)กระบี่-เหนือคลอง-ชัยบุรี-กรุงเทพ11 ชม.
950กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ11 ชม.
950(ป.2)เทศกาลกระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ
9912 (เทศกาล)กรุงเทพ ทุ่งใหญ่
9912-983กรุงเทพ นาสาร ทุ่งใหญ่ กระบี่
983ใช้รถกรุงเทพ-บางสวรรค์-อ่าวลึก
983(เทศกาล ป2)กรุงเทพ-อ่าวลึก
983 (แบบ32ที่นั่ง)กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่814 กม.11 ชม.
983(เทศกาล)กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่
983 V24กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่
983-20.40กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่814 กม.11 ชม.
611กรุงเทพ-อ่าวลึก-พังงา
950(ป.2)เทศกาลกรุงเทพ-เขาพนม-กระบี่
555กรุงเทพ-เหนือคลอง-กระบี่
983กรุงเทพฯ – กระบี่(เข้าตลาดนาสาร)814 กม.11.00 ชม.
983กรุงเทพฯ – อ่าวลึก-กระบี่814 กม.11.00 ชม.
983(รถเที่ยวเช้า)กรุงเทพฯ – กระบี่814 กม.11 ชม.
950กรุงเทพฯ – กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง)814 กม.11 ชม.
950กรุงเทพฯ – กระบี่ (ม.2)814 กม.11 ชม.
9912กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่814 กม.11 ชม.
983กรุงเทพฯ – พระแสง – กระบี่814 กม.11 ชม.
983กรุงเทพฯ – พระแสง – กระบี่ (ม.2)814 กม.11 ชม.
99กรุงเทพฯ – พังงา (คุระบุรี-ตะกั่วป่า)788 กม.11 ชม.
61กรุงเทพฯ – พังงา (ผ่านบ้านเขาต่อ)788 กม.11 ชม.
983กรุงเทพฯ – อ่าวลึก-บ้านทุ่ง790 กม.10 ชม.
950กรุงเทพฯ-กระบี่(สายพิเศษ)814 กม.11 ชม.
61กรุงเทพฯ-พังงา788 กม.11 ชม.
99-1กรุงเทพฯ-พังงา (กระบุรี-ระนอง)788 กม.11 ชม.
983-993กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-นาสาร-บ้านส้อง
950 (เทศกาล)กรุงเทพฯ-เขาพนม-กระบี่
983นาสาร-บ้านส้อง-พระแสง
99พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)788 กม.11 ชม.
61พังงา – กรุงเทพ788 กม.11 ชม.
983(เช้า)สุราษฎร์-นาสาร-บ้านส้อง-อ่าวลึก
983-9912สุราษร-คลองท่อม
ภูเก็ตท่องเที่ยว949กรุงเทพฯ – ภูเก็ต862 กม.12 ชม.
63กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)11 ชม.
949ภูเก็ต – กรุงเทพฯ862 กม.12 ชม.
63ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)11 ชม.
ทรัพย์ไพศาลทัวร์62กรุงเทพฯ – ขนอม710 กม.9 ชม.
984กรุงเทพฯ – ตรัง672 กม.10.15 ชม.
984กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล977 กม.12 ชม.
998กรุงเทพฯ – ทุ่งสง755 กม.9 ชม.
998กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่10.30 ชม.
989กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง839 กม.10 ชม.
988กรุงเทพฯ – สตูล977 กม.11.45 ชม.
993กรุงเทพฯ – สุราษฎร์645 กม.8 ชม.
62ขนอม – กรุงเทพฯ710 กม.9 ชม.
984ตรัง – กรุงเทพฯ672 กม.10.15 ชม.
989พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ839 กม.10 ชม.
988สตูล – กรุงเทพฯ977 กม.11.45 ชม.
984สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ977 กม.12 ชม.
สุวรรณนทีขนส่ง990กรุงเทพฯ-ชุมพร500 กม.6.5 ชม.
89กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน650 กม.8 ชม.
89กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม700 กม.8.5 ชม.
89กรุงเทพฯ-ละแม700 กม.8.5 ชม.
89กรุงเทพฯ-หลังสวน650 กม.8 ชม.
89กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม700 กม.8.5 ชม.
990ชุมพร-กรุงเทพฯ500 กม.6.5 ชม.
89ละแม-กรุงเทพฯ700 กม.8.5 ชม.
89ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ700 กม.8.5 ชม.
89ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ700 กม.8.5 ชม.
89สวี-กรุงเทพฯ650 กม.7.5 ชม.
89สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ650 กม.7.5 ชม.
89หลังสวน-กรุงเทพฯ650 กม.8 ชม.
89หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ650 กม.8 ชม.

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าเส้นทางเดินรถของสายใต้ส่วนใหญ่จะมีต้นทางหรือปลายทางเป็นกรุงเทพ เช่น กรุงเทพ-ชุมพร เป็นต้น ซึ่งจะมีเที่ยวรถทั้งขาไปและขากลับ นอกจากนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินรถภายในภาคใต้เอง เช่น สุราษร-คลองท่อม เป็นต้น

ด้วยเส้นทางที่หลากหลาย และครอบคุลมทุกจังหวัด จึงทำให้มีผู้บริการจองตั๋วรถทัวร์เส้นทางสายใต้อย่างมากมายนั่นเอง

 

ดังนั้นหากใครสนใจจะจองตั๋วรถทัวร์สายใต้ ก็สามารถจองได้ที่นี่เลย โดยการคลิกจองผ่านกล่องเมนูด้านบนขวาของเว็บไซต์เราเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *