จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์::สายใต้

 

สำหรับท่านที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์สายใต้ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเราได้เลยง่ายๆ ในไม่กี่คลิก

แผนที่ภาคใต้

สำหรับเส้นทางสายใต้ ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีผู้โดยสารจำนวนมากนิยมเดินทางโดยรถทัวร์ โดยมีเส้นทางครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้

อีกทั้งยังมีบริษัทเดินรถที่ให้บริการหลายเจ้าด้วย ได้แก่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ นครศรีร่มเย็นทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว ทรัพย์ไพศาลทัวร์ และสุวรรณนทีขนส่ง

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท สาย เส้นทางเดินรถทัวร์สายใต้ ระยะทาง ระยะเวลา
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ 992 กรุงเทพฯ – ด่านนอก 1,014 กม.
989 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง 12 ชม.
992(ป.2) กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่
9914 กรุงเทพฯ – นาทวี 980 กม.
992 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ 1,020 กม.
989 กรุงเทพฯ – พัทลุง-หาดใหญ่ 855 กม.
987 กรุงเทพฯ – ยะลา 1,089 กม.
973 กรุงเทพฯ – สงขลา 1,004 กม.
973(ป.2) กรุงเทพฯ – สงขลา 1,004 กม.
986 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก 1,266 กม.
9917 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่) 1,400 กม. 16:30 ชม.
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 954 กม.
982(ป.2) กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 1,014 กม.
987 กรุงเทพฯ – เบตง 1,180 กม.
982 กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่ 1,014 กม.
987 กรุงเทพฯ-ยะลา. 1,089 กม.
982(ป2) กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-หาดใหญ่
986 กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก. 1,266 กม.
9917 กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก(สายใหม่). 1,400 กม.
987 กรุงเทพฯ-เบตง. 1,180 กม.
992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) 954 กม.
นครศรีร่มเย็นทัวร์ ตรัง ป2 กรุงเทพ-ตรัง
984 กรุงเทพ-ตรัง
978 กรุงเทพ-พัทลุง
999 กรุงเทพ-ละงู-สตูล
992 กรุงเทพ-สงขลา
988 กรุงเทพ-หาดใหญ่
981 ป1 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช 780 กม. 10.30 ชม.
981 ป2 เทศกาล กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง 816 กม. 11.00 ชม.
981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 685 กม. 8 ชม.
981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
981 ป1. เทศกาล กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
981 ป1. เทศกาล กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง
981 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ 830 กม. 11 ชม.
981 ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ 860 กม. 12 ชม.
ลิกไนท์ทัวร์ 9912 กท ทุ่งใหญ่ กระบี่ (ม.2)
ตรัง ป1 กท.-ตรัง
9912 กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ
983(เทศกาล ป2) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-กรุงเทพ
983 (เที่ยวเย็น) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ 814 กม. 11 ชม.
983 (เที่ยวเช้า) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ 12 ชม.
983 VIP32,24 กระบี่-อ่าวลึก-พระแสง-บ้านส้อง-กรุงเทพ 814 กม. 11 ชม.
950 (983วิ่งแทน) กระบี่-เหนือคลอง-ชัยบุรี-กรุงเทพ 11 ชม.
950 กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ 11 ชม.
950(ป.2)เทศกาล กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ
9912 (เทศกาล) กรุงเทพ ทุ่งใหญ่
9912-983 กรุงเทพ นาสาร ทุ่งใหญ่ กระบี่
983ใช้รถ กรุงเทพ-บางสวรรค์-อ่าวลึก
983(เทศกาล ป2) กรุงเทพ-อ่าวลึก
983 (แบบ32ที่นั่ง) กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ 814 กม. 11 ชม.
983(เทศกาล) กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่
983 V24 กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่
983-20.40 กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ 814 กม. 11 ชม.
611 กรุงเทพ-อ่าวลึก-พังงา
950(ป.2)เทศกาล กรุงเทพ-เขาพนม-กระบี่
555 กรุงเทพ-เหนือคลอง-กระบี่
983 กรุงเทพฯ – กระบี่(เข้าตลาดนาสาร) 814 กม. 11.00 ชม.
983 กรุงเทพฯ – อ่าวลึก-กระบี่ 814 กม. 11.00 ชม.
983(รถเที่ยวเช้า) กรุงเทพฯ – กระบี่ 814 กม. 11 ชม.
950 กรุงเทพฯ – กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง) 814 กม. 11 ชม.
950 กรุงเทพฯ – กระบี่ (ม.2) 814 กม. 11 ชม.
9912 กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่ 814 กม. 11 ชม.
983 กรุงเทพฯ – พระแสง – กระบี่ 814 กม. 11 ชม.
983 กรุงเทพฯ – พระแสง – กระบี่ (ม.2) 814 กม. 11 ชม.
99 กรุงเทพฯ – พังงา (คุระบุรี-ตะกั่วป่า) 788 กม. 11 ชม.
61 กรุงเทพฯ – พังงา (ผ่านบ้านเขาต่อ) 788 กม. 11 ชม.
983 กรุงเทพฯ – อ่าวลึก-บ้านทุ่ง 790 กม. 10 ชม.
950 กรุงเทพฯ-กระบี่(สายพิเศษ) 814 กม. 11 ชม.
61 กรุงเทพฯ-พังงา 788 กม. 11 ชม.
99-1 กรุงเทพฯ-พังงา (กระบุรี-ระนอง) 788 กม. 11 ชม.
983-993 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-นาสาร-บ้านส้อง
950 (เทศกาล) กรุงเทพฯ-เขาพนม-กระบี่
983 นาสาร-บ้านส้อง-พระแสง
99 พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) 788 กม. 11 ชม.
61 พังงา – กรุงเทพ 788 กม. 11 ชม.
983(เช้า) สุราษฎร์-นาสาร-บ้านส้อง-อ่าวลึก
983-9912 สุราษร-คลองท่อม
ภูเก็ตท่องเที่ยว 949 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต 862 กม. 12 ชม.
63 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ) 11 ชม.
949 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ 862 กม. 12 ชม.
63 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (ตะกั่วป่า,ทับละมุ) 11 ชม.
ทรัพย์ไพศาลทัวร์ 62 กรุงเทพฯ – ขนอม 710 กม. 9 ชม.
984 กรุงเทพฯ – ตรัง 672 กม. 10.15 ชม.
984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล 977 กม. 12 ชม.
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง 755 กม. 9 ชม.
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ 10.30 ชม.
989 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง 839 กม. 10 ชม.
988 กรุงเทพฯ – สตูล 977 กม. 11.45 ชม.
993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ 645 กม. 8 ชม.
62 ขนอม – กรุงเทพฯ 710 กม. 9 ชม.
984 ตรัง – กรุงเทพฯ 672 กม. 10.15 ชม.
989 พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ 839 กม. 10 ชม.
988 สตูล – กรุงเทพฯ 977 กม. 11.45 ชม.
984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ 977 กม. 12 ชม.
สุวรรณนทีขนส่ง 990 กรุงเทพฯ-ชุมพร 500 กม. 6.5 ชม.
89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน 650 กม. 8 ชม.
89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม 700 กม. 8.5 ชม.
89 กรุงเทพฯ-ละแม 700 กม. 8.5 ชม.
89 กรุงเทพฯ-หลังสวน 650 กม. 8 ชม.
89 กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม 700 กม. 8.5 ชม.
990 ชุมพร-กรุงเทพฯ 500 กม. 6.5 ชม.
89 ละแม-กรุงเทพฯ 700 กม. 8.5 ชม.
89 ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ 700 กม. 8.5 ชม.
89 ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ 700 กม. 8.5 ชม.
89 สวี-กรุงเทพฯ 650 กม. 7.5 ชม.
89 สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ 650 กม. 7.5 ชม.
89 หลังสวน-กรุงเทพฯ 650 กม. 8 ชม.
89 หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ 650 กม. 8 ชม.

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าเส้นทางเดินรถของสายใต้ส่วนใหญ่จะมีต้นทางหรือปลายทางเป็นกรุงเทพ เช่น กรุงเทพ-ชุมพร เป็นต้น ซึ่งจะมีเที่ยวรถทั้งขาไปและขากลับ นอกจากนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินรถภายในภาคใต้เอง เช่น สุราษร-คลองท่อม เป็นต้น

ด้วยเส้นทางที่หลากหลาย และครอบคุลมทุกจังหวัด จึงทำให้มีผู้บริการจองตั๋วรถทัวร์เส้นทางสายใต้อย่างมากมายนั่นเอง

 

ดังนั้นหากใครสนใจจะจองตั๋วรถทัวร์สายใต้ ก็สามารถจองได้ที่นี่เลย โดยการคลิกจองผ่านกล่องเมนูด้านบนขวาของเว็บไซต์เราเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *