จองตั๋วรถทัวร์ – เปรมประชาขนส่ง

จองตั๋วรถทัวร์ – เปรมประชาขนส่ง

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เพื่อเดินทางกับบริษัทเปรมประชาขนส่งผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยเปรมประชาขนส่งได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

สาย เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
170 ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่    
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง    
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม    
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน 356 กม. 9 ชม.
170 แม่สะเรียง-เชียงใหม่    
170 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน    
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง    
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่    
612 ปาย-เชียงใหม่    
612 เชียงใหม่-ปาย    
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน 244 กม. 8 ชม.
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่ 244 กม. 8 ชม.