จองตั๋วรถทัวร์ – เพชรประเสริฐทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ – เพชรประเสริฐทัวร์

รถเพชรประเสริฐทัวร์

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางกับบริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยเพชรประเสริฐทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

ตารางเดินรถ เพชรประเสริฐทัวร์

สายเส้นทางระยะทางระยะเวลา
138พัทยา –  หล่มสัก510 กม. 8.45 ชม.
138ระยอง –  พัทยา –  หล่มสัก580 กม. 10.20 ชม.
638นครสวรรค์ –  พิษณุโลก
638พัทยา –  แม่สอด660 กม. 11 ชม.
638พิษณุโลก –  ระยอง (ด่วน)586 กม. 9.00 ชม.
638พิษณุโลก –  แหลมงอบ767 กม. 12.30 ชม.
638ระยอง –  พิษณุโลก (ด่วน)586 กม. 8:45 ชม.
638ระยอง –  แม่สอด740 กม. 12.15 ชม.
638แม่สอด –  พัทยา660 กม. 11 ชม.
638แม่สอด –  ระยอง740 กม. 12.15 ชม.
638แม่สอด –  แหลมงอบ (ด่วน)943 กม. 15.30 ชม.
638แหลมงอบ –  พิษณุโลก767 กม. 12.45 ชม.
638แหลมงอบ –  แม่สอด943 กม. 16.25 ชม.
829ขอนแก่น – แม่สอด562 กม. 10 ชม.
829พิษณุโลก –  มุกดาหาร574 กม. 9 ชม.
829มุกดาหาร –  พิษณุโลก574 กม. 9.45 ชม.
829มุกดาหาร- แม่สอด810 กม. 13.45 ชม.
829แม่สอด –  ขอนแก่น562 กม. 9.30 ชม.
829แม่สอด –  มุกดาหาร810 กม. 13 ชม.
874ขอนแก่น –  เชียงใหม่
874พิษณุโลก –  มหาสารคาม (เสริม)
874มหาสารคาม –  พิษณุโลก (เสริม)
874อุบลราขธานี –  เชียงใหม่(ด่วน)
874อุบลราชธานี –  ขอนแก่น – เชียงใหม่977 กม. 16 ชม.
874อุบลราชธานี –  พิษณุโลก (เสริม)
874เชียงใหม่ –  ขอนแก่น –  ร้อยเอ็ด
874เชียงใหม่ –  ขอนแก่น –  อุบลราชธานี977 กม. 16 ชม.
874เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)
874เพชรบูรณ์ –  เชียงใหม่

เส้นทางยอดนิยมของเพชรประเสริฐทัวร์

เพชรประเสริฐ พิดโลก (พิษณุโลก)

เพชรประเสริฐ อุดร

เพชรประเสริฐ ชลบุรี

เพชรประเสริฐ เพชรบูรณ์

เพชรประเสริฐ เชียงใหม่

เพชรประเสริฐ เชียงใหม่ อาเขต

เพชรประเสริฐ ระยอง

เพชรประเสริฐ กรุงเทพ

เพชรประเสริฐ อ่าวอุดม

หากลูกค้าต้องการจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้ากับ เพชรประเสริฐทัวร์ ก็สามารถคลิกจองตั๋วได้ที่เมนูด้านบนเลยนะครับ จองตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปริ้นเอกสารการจ่ายเงินไปจ่ายที่ 7-11 หรือจะจ่ายเงินช่องทางอื่นๆ ก็ได้เช่นกันครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *