จองตั๋วรถทัวร์ – เพชรประเสริฐทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ – เพชรประเสริฐทัวร์

รถเพชรประเสริฐทัวร์

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางกับบริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยเพชรประเสริฐทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

ตารางเดินรถ เพชรประเสริฐทัวร์

สาย เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
138 พัทยา –  หล่มสัก 510 กม.  8.45 ชม.
138 ระยอง –  พัทยา –  หล่มสัก 580 กม.  10.20 ชม.
638 นครสวรรค์ –  พิษณุโลก
638 พัทยา –  แม่สอด 660 กม.  11 ชม.
638 พิษณุโลก –  ระยอง (ด่วน) 586 กม.  9.00 ชม.
638 พิษณุโลก –  แหลมงอบ 767 กม.  12.30 ชม.
638 ระยอง –  พิษณุโลก (ด่วน) 586 กม.  8:45 ชม.
638 ระยอง –  แม่สอด 740 กม.  12.15 ชม.
638 แม่สอด –  พัทยา 660 กม.  11 ชม.
638 แม่สอด –  ระยอง 740 กม.  12.15 ชม.
638 แม่สอด –  แหลมงอบ (ด่วน) 943 กม.  15.30 ชม.
638 แหลมงอบ –  พิษณุโลก 767 กม.  12.45 ชม.
638 แหลมงอบ –  แม่สอด 943 กม.  16.25 ชม.
829 ขอนแก่น – แม่สอด 562 กม.  10 ชม.
829 พิษณุโลก –  มุกดาหาร 574 กม.  9 ชม.
829 มุกดาหาร –  พิษณุโลก 574 กม.  9.45 ชม.
829 มุกดาหาร- แม่สอด 810 กม.  13.45 ชม.
829 แม่สอด –  ขอนแก่น 562 กม.  9.30 ชม.
829 แม่สอด –  มุกดาหาร 810 กม.  13 ชม.
874 ขอนแก่น –  เชียงใหม่
874 พิษณุโลก –  มหาสารคาม (เสริม)
874 มหาสารคาม –  พิษณุโลก (เสริม)
874 อุบลราขธานี –  เชียงใหม่(ด่วน)
874 อุบลราชธานี –  ขอนแก่น – เชียงใหม่ 977 กม.  16 ชม.
874 อุบลราชธานี –  พิษณุโลก (เสริม)
874 เชียงใหม่ –  ขอนแก่น –  ร้อยเอ็ด
874 เชียงใหม่ –  ขอนแก่น –  อุบลราชธานี 977 กม.  16 ชม.
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)
874 เพชรบูรณ์ –  เชียงใหม่

เส้นทางยอดนิยมของเพชรประเสริฐทัวร์

เพชรประเสริฐ พิดโลก (พิษณุโลก)

เพชรประเสริฐ อุดร

เพชรประเสริฐ ชลบุรี

เพชรประเสริฐ เพชรบูรณ์

เพชรประเสริฐ เชียงใหม่

เพชรประเสริฐ เชียงใหม่ อาเขต

เพชรประเสริฐ ระยอง

เพชรประเสริฐ กรุงเทพ

เพชรประเสริฐ อ่าวอุดม

หากลูกค้าต้องการจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้ากับ เพชรประเสริฐทัวร์ ก็สามารถคลิกจองตั๋วได้ที่เมนูด้านบนเลยนะครับ จองตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปริ้นเอกสารการจ่ายเงินไปจ่ายที่ 7-11 หรือจะจ่ายเงินช่องทางอื่นๆ ก็ได้เช่นกันครับ