จองตั๋วรถทัวร์ – แอร์ชัยภูมิ

แอร์ชัยภูมิเปิดให้บริการจองรถทัวร์ออนไลน์ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์แอร์ชัยภูมิ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยแอร์ชัยภูมิได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

สาย เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ 5 ชม.
28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ 5 ชม.

รายละเอียดเส้นทางรถทัวร์ : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ตามลำดับ

1. กรุงเทพมหานคร: สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2. กรุงเทพมหานคร: ม. กรุงเทพฯ
3. สระบุรี: จุดจอด อ.มวกเหล็ก
4. นครราชสีมา: จุดจอด อ.ปากช่อง
5. นครราชสีมา: จุดจอด อ.สีคิ้ว
6. นครราชสีมา: จุดจอด อ.ด่านขุนทด
7. ชัยภูมิ: จุดจอด ต.หนองบัวโคก
8. ชัยภูมิ: จุดจอด อ.จตุรัส
9. ชัยภูมิ: จุดจอด ต.ละหาน
10. ชัยภูมิ: จุดจอด ต.โนนจาน
11. ชัยภูมิ: จุดจอด ต.บ้านค่าย
12. ชัยภูมิ: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
13. ชัยภูมิ: บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
14. ชัยภูมิ: บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

รายละเอียดเส้นทางรถทัวร์ : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ตามลำดับ

1. ชัยภูมิ: บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
2. ชัยภูมิ: บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
3. ชัยภูมิ: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
4. ชัยภูมิ: จุดจอด ต.บ้านค่าย
5. ชัยภูมิ: จุดจอด ต.โนนจาน
6. ชัยภูมิ: จุดจอด ต.ละหาน
7. ชัยภูมิ: จุดจอด อ.จตุรัส
8. ชัยภูมิ: จุดจอด ต.หนองบัวโคก
9. นครราชสีมา: จุดจอด อ.ด่านขุนทด
10. นครราชสีมา: จุดจอด อ.สีคิ้ว
11. นครราชสีมา: จุดจอด อ.ปากช่อง
12. สระบุรี: จุดจอด อ.มวกเหล็ก
13. สระบุรี: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
14. อยุธยา: ท่าวังน้อย
15. อยุธยา: จุดจอด ประตูน้ำพระอินทร์
16. ปทุมธานี: จุดจอดนวนคร
17. กรุงเทพมหานคร: ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
18. กรุงเทพมหานคร: สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

จองตั๋วรถทัวร์แอร์ชัยภูมิ เพื่อเดินทางเส้นทาง กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ และ ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ได้ที่เมนูด้านขวามือเลยครับ ^-^