จองตั๋วรถทัวร์ – โชครุ่งทวีทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ – โชครุ่งทวีทัวร์

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางกับบริษัทโชครุ่งทวีทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยโชครุ่งทวีทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

สายเส้นทางระยะทางระยะเวลา
1กรุงเทพฯ – เชียงใหม่713 กม.ระยะเวลา 11.30 ชม.
1เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ713 กม.ระยะเวลา 11.30 ชม.
780ภูเก็ต – เชียงราย1,682 กม.ระยะเวลา 24 ชม.
780เชียงราย – ภูเก็ต1,682 กม.ระยะเวลา 24 ชม.
872พิษณุโลก – เกาะสมุย1,103 กม.ระยะเวลา 17 ชม.
872เกาะสมุย – พิษณุโลก1,103 กม.ระยะเวลา 17 ชม.
909กรุงเทพฯ – เชียงราย800 กม.ระยะเวลา 9 ชม.
909เชียงราย – กรุงเทพฯ800 กม.ระยะเวลา 9 ชม.
957กรุงเทพฯ – แม่สาย856 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
957แม่สาย – กรุงเทพฯ856 กม.ระยะเวลา 11 ชม.
962กรุงเทพฯ – เชียงของ874 กม.ระยะเวลา 12 ชม.
962เชียงของ – กรุงเทพฯ874 กม.ระยะเวลา 12 ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *