จองตั๋วรถทัวร์ – โชครุ่งทวีทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ – โชครุ่งทวีทัวร์

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางกับบริษัทโชครุ่งทวีทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยโชครุ่งทวีทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

สาย เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 713 กม. ระยะเวลา 11.30 ชม.
1 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ 713 กม. ระยะเวลา 11.30 ชม.
780 ภูเก็ต – เชียงราย 1,682 กม. ระยะเวลา 24 ชม.
780 เชียงราย – ภูเก็ต 1,682 กม. ระยะเวลา 24 ชม.
872 พิษณุโลก – เกาะสมุย 1,103 กม. ระยะเวลา 17 ชม.
872 เกาะสมุย – พิษณุโลก 1,103 กม. ระยะเวลา 17 ชม.
909 กรุงเทพฯ – เชียงราย 800 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
909 เชียงราย – กรุงเทพฯ 800 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
957 กรุงเทพฯ – แม่สาย 856 กม. ระยะเวลา 11 ชม.
957 แม่สาย – กรุงเทพฯ 856 กม. ระยะเวลา 11 ชม.
962 กรุงเทพฯ – เชียงของ 874 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
962 เชียงของ – กรุงเทพฯ 874 กม. ระยะเวลา 12 ชม.