จองตั๋วรถทัวร์ – ไทยสงวนทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ – ไทยสงวนทัวร์

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางกับบริษัทไทยสงวนทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยไทยสงวนทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

สาย เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
23 กทม-หนองคาย
86 *กทม-ธาตุฯ(86) 692 กม. 10.30 ชม.
86 *กทม-นิคมฯ(86) 618 กม. 9 ชม.
86 *กทม-มุกฯ(86) 641 กม.
86 *กทม-เลิงฯ(86) 591 กม.
86 กทม-ธาตุพนม(86) 692 กม.
86 กทม-มุกฯ(86) 671 กม.
86 กทม-เลิง(86) 618 กม.
86 ธาตุ-อำนาจ-กทม
86 ธาตุพนม-กุดชุม-กทม 665 กม. 10.30 ชม.
86 มุกดาหาร-กทม. 671 กม.
927 *กทม-มุกฯ(927) 681 กม.
927 กทม-มุกฯ(927) 681 กม.
927 มุกฯ- ร้อยเอ็ด-กทม.
928 *กทม-นิคมฯ(928) 644 กม.
928 *กทม-มุกฯ(928) 671 กม.
928 *กทม-เลิงฯ(928) 617 กม.
928 กทม-อำนาจ-ธาตุพนม 721 กม.
928 กทม-อำนาจ-นิคมฯ 644 กม.
928 กทม-อำนาจ-มุกฯ 671 กม.
928 กทม-เลิง(928) 617 กม.
928 เลิงนกทาใหม่-กทม 617 กม. 10 ชม.
86 VIP *กทม-เลิงนกทา VIP
86 VIP *นิคมฯ-กทม.VIP
86 VIP กทม-ธาตุพนม VIP 692 กม.
86 VIP กทม-มุกดาหารVIP
86 VIP กุดชุม-กทม VIP
86 ขาล่อง เลิงนกทาใหม่-กทม.
86 เสริม *กุดชุม-กทม
86 เสริม *นิคม-กทม
86 เสริม *เลิงใหม่-กทม VIP
86 เสริม มุกดาหาร-กทม. VIP 671 กม.
928 VIP ป่าติ้ว-กทม VIP
928 เสริม *หนองสามสี-กรุงเทพ
928 เสริม *อำนาจ-กทม