จองตั๋วรถทัวร์ – ไทยสงวนทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ – ไทยสงวนทัวร์

ลูกค้าสามารถจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางกับบริษัทไทยสงวนทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยไทยสงวนทัวร์ได้ให้บริการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

สายเส้นทางระยะทางระยะเวลา
23กทม-หนองคาย
86*กทม-ธาตุฯ(86)692 กม.10.30 ชม.
86*กทม-นิคมฯ(86)618 กม.9 ชม.
86*กทม-มุกฯ(86)641 กม.
86*กทม-เลิงฯ(86)591 กม.
86กทม-ธาตุพนม(86)692 กม.
86กทม-มุกฯ(86)671 กม.
86กทม-เลิง(86)618 กม.
86ธาตุ-อำนาจ-กทม
86ธาตุพนม-กุดชุม-กทม665 กม.10.30 ชม.
86มุกดาหาร-กทม.671 กม.
927*กทม-มุกฯ(927)681 กม.
927กทม-มุกฯ(927)681 กม.
927มุกฯ- ร้อยเอ็ด-กทม.
928*กทม-นิคมฯ(928)644 กม.
928*กทม-มุกฯ(928)671 กม.
928*กทม-เลิงฯ(928)617 กม.
928กทม-อำนาจ-ธาตุพนม721 กม.
928กทม-อำนาจ-นิคมฯ644 กม.
928กทม-อำนาจ-มุกฯ671 กม.
928กทม-เลิง(928)617 กม.
928เลิงนกทาใหม่-กทม617 กม.10 ชม.
86 VIP*กทม-เลิงนกทา VIP
86 VIP*นิคมฯ-กทม.VIP
86 VIPกทม-ธาตุพนม VIP692 กม.
86 VIPกทม-มุกดาหารVIP
86 VIPกุดชุม-กทม VIP
86 ขาล่องเลิงนกทาใหม่-กทม.
86 เสริม*กุดชุม-กทม
86 เสริม*นิคม-กทม
86 เสริม*เลิงใหม่-กทม VIP
86 เสริมมุกดาหาร-กทม. VIP671 กม.
928 VIPป่าติ้ว-กทม VIP
928 เสริม*หนองสามสี-กรุงเทพ
928 เสริม*อำนาจ-กทม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *