วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินในการจองตั๋วกับเราได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-Eleven
1. ทำการจองตั๋วกับทาง www.จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.net จนเสร็จสมบูรณ์ โดยเลือกการชำระผ่าน 7-eleven
2. ปริ้นใบแจ้งการชำระเงินในขั้นตอนสุดท้าย และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-eleven
3. นำรหัสการจอง ไปตรวจสอบดูว่าท่านชำระเงินถูกต้องแล้วหรือไม่ ที่นี่
4. นำรหัสการจอง และหลักฐานการชำระที่ 7-eleven ยืนยันกับพนักงานก่อนขึ้นรถ

หมายเหตุ
– ต้องชำระเงินภายในเวลา 24.00 น. ก่อนเที่ยงคืน ของวันที่ทำการจอง
– เสียค่าธรรมเนียมการบริการ ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 20 บาท/รายการ ในต่างจังหวัด 25 บาท/รายการ

2. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
1. ทำการจองตั๋วกับทาง www.จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.net โดยเลือกการชำระเงินแบบผ่านบัตรเครดิต VISA MasterCard
2. ระบบจะแสดงหน้า ชำระค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม คลิก OK
3. กรอกรายละเอียด และกด Submit
4. กด Continue เพื่อยืนยันการชำระเงิน
5. หลังยืนยันการชำระเงิน ระบบจะแสดงข้อมูลกำหนดการเดินทาง และสถานะการชำระเงินว่า “ชำระแล้ว”
6. ไปขึ้นรถโดยใช้กำหนดการเดินทาง

หมายเหตุ
– ต้องชำระเงินภายในเวลา 24.00 น. ก่อนเที่ยงคืน ของวันที่ทำการจอง
– เสียค่าธรรมเนียมการบริการ 20 บาทต่อรายการ