อื่นๆ

ความปลอดภัยของรถโดยสาร 2 ชั้น (รถทัวร์)

วันนี้เอาข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถโดยสาร 2 ชั้นมาฝากกันครับ สำหรับในประเทศไทยแล้ว รถโดยสาร 2 ชั้นมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยมักจะใช้เป็นรถโดยสาร และรถนำเที่ยวซึ่งพบเห็นกันอยู่มากมายบนท้องถนน แต่รู้ไหมว่ารถโดยสาร 2 ชั้นดังกล่าว ก่อนที่จะนำออกมาใช้งานได้ก็จะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆ ที่กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมด้วย ดังนี้ 1.ตรวจสอบระบบเบรกว่าสามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพเพียงใด 2.สภาพของแชชซีส์มีความปลอดภัยหรือไม่ 3.ระบบไฟต่างๆ ภายในรถปกติดีหรือไม่ เช่น ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรกที่ท้ายรถ เป็นต้น 4.มีทางออกฉุกเฉินเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ (เช่น ประตูฉุกเฉิน ทางออกฉุกเฉินตรงกระจก ทางออกฉุกเฉินบริเวณเพดานของรถ) […]