อื่นๆ

บริการใหม่ – จองวันนี้ เดินทางวันนี้ได้เลย

บริการใหม่ – จองวันนี้ เดินทางวันนี้ได้เลย
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 2555 เป็นต้นไป มีบริการใหม่ครับ สำหรับท่านที่มีความต้องการจองตั๋วรถทัวร์วันนี้ เพื่อดินทางวันนี้เลยก็สามารถทำได้แล้วครับ โดยเราได้เปิดบริการจำหน่ายตั๋วในวันเดินทางดังกล่าวสำหรับ 5 บริษัท ดังนี้
1. ชนะภัยทัวร์
2. สุวรรณนทีทัวร์
3. ไทยสงวนทัวร์
4. ลิกไนท์ทัวร์ (เฉพาะเส้นออกจากกรุงเทพฯ)
5. นครศรีร่มเย็นทัวร์ (เฉพาะเส้นออกจากกรุงเทพฯ)

หมายเหตุ:
1.ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะจองตั๋วในวันเดินทาง สามารถ
– จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ www.thairoute.com ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงก่อนรถออก 2.ตั๋ววันเดินทาง ไม่สามารถเลื่อนหรือคืนได้
3.ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven เท่านั้น