อื่นๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

ประกาศเกี่ยวกับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

สำหรับท่านที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่กับบริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์, สมบัติทัวร์ และ สยามเฟิสท์ทัวร์ มีข่าวแจ้งดังนี้นะครับ

บริษัทสมบัติทัวร์
เที่ยวรถขาออกจากกรุงเทพฯ วันที่ 27 – 30 ธันวาคม 2555 เที่ยวรถตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป รับตั๋วและขึ้น รถที่สำนักงานสมบัติทัวร์ ถ.วิภาวดี รถจะไม่เข้าหมอชิต

บริษัทสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
เที่ยวรถขาออกจากกรุงเทพฯ ทุกเที่ยวเวลาตั้งแต่ วันที่ 27 – 30 ธันวาคม 2555 ผู้โดยสารรับตั๋วและขึ้นรถที่ สำนัก งานสหพันธ์ทัวร์ ซ.วิภาวดี 17 เท่านั้น รถจะไม่เข้าหมอชิต

บริษัทสยามเฟิสท์ทัวร์
เที่ยวรถขาออกจากกรุงเทพฯ ทุกเที่ยวเวลาตั้งแต่ วันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2555 ผู้โดยสารรับตั๋วและขึ้นรถที่ สำนัก งานสยามเฟิสท์ทัวร์ (ซอยวัดเสมียนนารี) เท่านั้น รถจะไม่เข้าหมอชิต…