ลิกไนท์ทัวร์เปิดจองตั๋วรถทัวร์กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ แล้ววันนี้

      ลิกไนท์ทัวร์ เปิดขายตั๋วออนไลน์เส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ แล้วจ้า ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าที่จะเดินทางเส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่ หรือ เชียงใหม่ – กรุงเทพ สามารถ จองตั๋วรถทัวร์ กับ ลิกไนท์ทัวร์ เพื่อเดินทางเส้นทางดังกล่าวได้แล้ว สำหรับเส้นทางให้บริการอื่นๆ ของลิกไนท์ทัวร์ ดูที่นี่