สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(ถนนบรมราชชนนี) หรือสายใต้ใหม่(ฉิมพลี)

  สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(ถนนบรมราชชนนี) หรือสายใต้ใหม่(ฉิมพลี) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(ถนนบรมราชชนนี) หรือสายใต้ใหม่(ฉิมพลี) ตั้งอยู่ห่างจากสถานีสายใต้เดิม(ปิ่นกล้า) ประมาณ 5 กิโลเมตร ให้บริการรถสำหรับเดินทางไป 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดต่างๆ ในเขตปริมลฑล เช่น เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม เป็นต้น     สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) หรือสายใต้ใหม่ (ฉิมพลี) บริษัทผู้สร้างคือ บริษัท สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด […]