จองตั๋วรถทัวร์::กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช

 

จองตั๋วรถทัวร์::กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางโดยรถทัวร์เส้นทาง กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช
หรือ นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัท สาย เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
นครศรีร่มเย็นทัวร์ 981 ป1 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช 780 กม. 10.30 ชม.
981 ป2 เทศกาล กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง 816 กม. 11.00 ชม.
981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
981 ป1. เทศกาล กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
981 ป1. เทศกาล กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง
981 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ 830 กม. 11 ชม.
981 ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ 860 กม. 12 ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *