ความปลอดภัยของรถโดยสาร 2 ชั้น (รถทัวร์)

วันนี้เอาข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถโดยสาร 2 ชั้นมาฝากกันครับ

สำหรับในประเทศไทยแล้ว รถโดยสาร 2 ชั้นมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยมักจะใช้เป็นรถโดยสาร และรถนำเที่ยวซึ่งพบเห็นกันอยู่มากมายบนท้องถนน แต่รู้ไหมว่ารถโดยสาร 2 ชั้นดังกล่าว ก่อนที่จะนำออกมาใช้งานได้ก็จะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆ ที่กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมด้วย ดังนี้

1.ตรวจสอบระบบเบรกว่าสามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพเพียงใด
2.สภาพของแชชซีส์มีความปลอดภัยหรือไม่
3.ระบบไฟต่างๆ ภายในรถปกติดีหรือไม่ เช่น ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรกที่ท้ายรถ เป็นต้น
4.มีทางออกฉุกเฉินเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ (เช่น ประตูฉุกเฉิน ทางออกฉุกเฉินตรงกระจก ทางออกฉุกเฉินบริเวณเพดานของรถ)
5.มีอุปกรณ์ดับเพลิงในรถหรือไม่

ทั้งหมดนี้จะต้องถูกตรวจสอบ ก่อนที่จะออกมาตรฐาน และทะเบียนรถ จึงจะสามารถออกมาวิ่งให้บริการบนถนนได้
จะเห็นได้ว่าหากไม่มีความปลอดภัยจริงๆ ก็คงไม่สามารถออกมาวิ่งให้บริการได้ แต่ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความพร้อมของผู้ขับ ที่จะทำให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปอย่างปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *